Kai Ollenschläger

 

Jeg er 20 år gammel og avsluttet videregående skole i Tyskland i Juli 2016. Men mye tidliger da jeg fylte fem år, sto jeg den første gangen på langrenn ski i snørik og koselig Sjusjøen. På samme måte var det mest sannsynlig også at jeg ble infisert med den „norsk-feber“. I den følgende årene har jeg kommet tilbake til Norge på skiferie minst en gang per år. Litt etter litt begynte jeg å identifisere meg med den norske kulturen, men å integrere seg er ikke mulig hvis du er bare noen uker i år på besøk.

Som skole nærme seg til slutten påbegynte jeg å planlegger på drømmen min – ett år i Norge før jeg studere hva som helst. I hvert fall noen ting med matematikk eller fysikk. Etter noen måneder etterforskning fant jeg første plassen min i Østersund i Sverige hos en familie som trenger hjelp med hytter deres midt i det svensk fjellet. Etter seks uker ble det tid for å reise videre til egentlige målet mit: Norge. Allerede hjemme i Tyskland skrev jeg med en familie i sør-vest Norge, som trenger hjelp i det daglig livet. Og da er jeg nå: integrert i den norske kulturen, kjent med flere Nordmenn og med perspektivet å studere i Norge. Men dette er en egen historie, jeg vil fortelle i den følgende måneder.

Ha det bra!

Kai